bannerbokser.jpg
 

Send "EMMASOFIA" til 2090 for å bli medlem

 

Aktuelt

Høring i stortinget

Fredag 2. februar er det høring i Stortinget. Tre representantforslag om ruspolitikk og rusreform skal behandles samtidig. Vi vil delta på høringen, og du kan se den på nett-tv.

Les mer om høringen og representantforslagene på Stortingets hjemmeside.

Vårt innspill til høringen

Vi har sammen med NORMAL Norge levert innspill til høringen. Vi håper av innspillene våre blir hørt og tror at de kan bidra til at Norge i enda større grad kan lykkes med en trygg, rettferdig og resultatorientert ruspolitikk, basert på omsorg og kunnskap.

 Les høringsinnspillet vårt (pdf). 

Hvilken side av historien står du på?

 

EmmaSofia er en politisk organisasjon, som arbeider for å få Norge over til en ruspolitikk basert på forskning og respekt for menneskerettighetene.

 

MDMA OG PSYKEDELIKA?

Psykedelika har blitt brukt i tusenvis av år og har vært en viktig del av global kultur i over femti år. I et fritt og åpent samfunn bør alle være frie til å følge sin egen samvittighet og til å bestemme over sin egen bevissthet, såfremt det ikke er til skade for andre.

Gjentatte ekspertvurderinger slår fast at psykedelika og MDMA er langt mindre risikofylt enn alkohol, både for den enkelte bruker og for folkehelsen. Mange mener at dette er et overbevisende argument for nytenking på rusfeltet, blant andre president Obama og FNs syvende generalsekretær Kofi Annan.

Vil du delta på kurs om MDMA og Psykedelika?

 

PSYKEDELIKA

Psykedelika (fleinsopp, LSD, meskalin) fører ofte til dype personlige opplevelser. Bruk av psykedelika er for mange en del av en genuin spirituell praksis, på linje med meditasjon og yoga

Psykedelika kan være utfordrende og gjøre deg forvirret. Negative effekter av psykedelika kan ofte sammenlignes med dem som rapporteres fra intensiv meditasjon.

Psykedelika er ikke avhengighetsskapende. Alvorlige skader som følge av irrasjonelle handlinger og ulykker er ekstremt sjeldne.

Dødsfall som følge av forgiftning er praktisk talt ukjent. Psykedeliske stoffer er ikke vist å skade hjernen eller noen andre organer.

En enkelt dose med psykedelika kan gi en varig positiv effekt. Psykedelika har et potensial i behandling av syke.

 

MDMA

MDMA fører ofte til dype personlige og mellommenneskelige opplevelser.

“På tre timer kom vi nærmere hverandre enn vi hadde klart på åtte år. Jeg var helt klar i hodet, ingen av oss følte seg beruset— på annet enn kjærlighet og forståelse for hverandre.

— Politiker, NRK Ytring, 24. Mars 2015.

I høye doser kan MDMA føre til alvorlige fysiske symptomer. Dødsfall som følge av MDMA-bruk forekommer ekstremt sjeldent.

Flere små studier tyder på at et par behandlinger med MDMA kan gi en varig positiv effekt. MDMA har et potensial i behandling av syke.

 

Risiko og forsiktighet

Psykedelika og MDMA i seg selv er ikke spesielt farlige. Men under dagens forbudspolitikk praktiseres et åpent og uregulert marked. Manglende kvalitetskontroll og aldersgrenser er forbudskonsekvenser. Les vår rusvett side for hvordan redusere risiko.

Som et midlertidig folkehelsetiltak oppfordrer vi til å bruke testutstyr, hvis man har bestemt seg for å bruke psykedelika eller MDMA. Testustyr er lett tilgjengelig på internett.

Man bør ikke være påvirket av hverken psykedelika/MDMA eller rusmidler som alkohol under aktivitet som krever særlig oppmerksomhet - som bilkjøring eller mens man har omsorg for små barn.

I gjentatte ekspertvurderinger, hvorav to publisert i Lancet, har forskere vurdert skadepotensialet i en rekke rusmidler. Der havner MDMA og psykedelika konsekvent nederst.

 


Vi trenger din hjelp

 

Vi er en gryende folkebevegelse og vi trenger din støtte. Det er økende frustrasjon og ubehag blant mange, også innen helse- og justissektoren, over at hovedstrategien i det norske kontrollregimet innebærer en enorm og meningsløs satsing på bruk av straff. Forbudspolitikken øker helserisiko.

Hvordan hjelpe?

Som medlem i EmmaSofia blir du invitert til foredrag og sosiale arrangementer, samtidig som du støtter organisasjonens arbeid. For å få Norge over til en kunnskapsbasert ruspolitikk trenger vi din støtte.

Som medlem i EmmaSofia blir du invitert til foredrag og sosiale arrangementer, samtidig som du støtter organisasjonens arbeid. For å få Norge over til en kunnskapsbasert ruspolitikk trenger vi din støtte.

Om du ønsker å bidra med øknomisk støtte tar vi i mot små og store tilskudd. Alt hjelper. Vi tar i mot donasjoner med bankoverføring, paypal og bitcoin.

Om du ønsker å bidra med øknomisk støtte tar vi i mot små og store tilskudd. Alt hjelper. Vi tar i mot donasjoner med bankoverføring, paypal og bitcoin.

EmmaSofia har behov for dyktige folk som ønsker å bidra. Vi kan tilby en mulighet til å være med å forme en organisasjon i sin startfase, et godt sosialt miljø og en anledning til å være med på å gjøre en forskjell.

EmmaSofia har behov for dyktige folk som ønsker å bidra. Vi kan tilby en mulighet til å være med å forme en organisasjon i sin startfase, et godt sosialt miljø og en anledning til å være med på å gjøre en forskjell.

 
Enhver har rett til tanke-, samvittighets-, og religionsfrihet...å utøve sin religion eller tro i praksis...aktiviteter som er uunnværlige for hans eller hennes verdighet og fri utvikling av egen personlighet...til fritt å kunne delta i samfunnets kulturelle liv...og å ta del i vitenskapelige fremskritt.
— Verdenserklæringen om menneskerettigheter, Forente Nasjoner 1948.

Kontakt OSS

 contact@emmasofia.org
 +47 9229 3108

Trenger du psykolog i Oslo? Gå til: Psykolog Oslo Da kommer du til EmmaSofia Klinikk.