Trygg bruk av MDMA og psykedelika

EmmaSofia jobber for et mer åpent og tolerant samfunn.

Vår visjon

EmmaSofia er en politisk og ideell organisasjon, som arbeider for å få Norge over til en ruspolitikk basert på forskning og respekt for menneskerettighetene.

Vi jobber for et mer åpent og tolerant samfunn. I et fritt og åpent samfunn bør alle være fri til å følge sin egen samvittighet og til å bestemme over sin egen bevissthet, så lenge det ikke er til skade for andre.

Kvalitetskontroll, aldersgrenser og korrekt merking er grunnleggende prinsipper for forbruksvarer som medisiner og mat. EmmaSofia arbeider for at disse prinsippene også skal gjelde for MDMA og psykedelika.

Les mer om arbeidet vårt

Gi en donasjon

Vis rusvett

Psykedelika og MDMA er i seg selv ikke spesielt farlig. Gjentatte ekspertvurderinger slår fast at psykedelika og MDMA er langt mindre risikofylt enn alkohol, både for den enkelte bruker og for folkehelsen.

Psykedelika og MDMA fører ofte til dype personlige opplevelser. Bruk av psykedelika er for mange en del av en genuin spirituell praksis, på linje med meditasjon og yoga. Både psykedelika og MDMA har potensiale til å gi varige positive effekter ved kontrollert bruk, og har et potensial i behandling av syke.

Under dagens forbudspolitikk er det et åpent og uregulert marked, der manglende kvalitetskontroll og aldersgrenser er en konsekvens. Derfor er det viktig at du tar nødvendige forholdsregler, blant annet ved å bruke testutstyr og leser deg opp på hvordan du kan legge til rette for sunn bruk.


Rusveiledere på rusopplysningen.no

Rusreform

Regjeringen har vedtatt at det skal gjennomføres en rusreform i denne Stortingsperioden, der ruspolitikken skal flyttes fra justissektoren skal flyttes fra straff til helse. Et regjeringsoppnevnt utvalg har foreslått å avkriminalisere bruk, innehav og erverv av mindre mengder rusmidler til eget bruk, og foreslått en modell for hvordan dette kan gjennomføres.

EmmaSofia støtter utvalgets forslag om avkriminalisering og anbefalte modell. Vi mener dette er en viktig og nødvendig reform for å redusere stigmatiseringen mange som bruker psykedelika og MDMA føler på.


Les mer om hva EmmaSofia mener

Forskning

I populasjonsstudien av psykedelika og mental helse fant forskerene ingen sammenfall mellom psykedelika og økt risikoen for problemer med mental helse.

I studien fant de snarere at bruk av psykedelika i større grad var forbundet med færre tilfeller av psykiske helseproblemer.