Aktuelt

Fakta om LSD i høyesterett

Dagens rusopplysning har ikke bare ført til problemer med rettsikkerheten, den har også bidratt til å svekke tilliten til lover og regler. Torsdag 17. august vil Norges Høyesterett for første gang siden 1999 vurdere straffenivået for innførsel og befatning med LSD.

Les mer

 

 

høyesterettssak over - kommentar fra emmasofia

EmmaSofia er svært glade for at Høyesterett omsider anerkjente at LSD er mindre skadelig enn tidligere antatt. Dette vitner om større vilje til å basere straffenivåer på vitenskapelige realiteter, noe som etter EmmaSofias mening allerede kreves av sannhetsprinsippet som grunnleggende rettslig standard av konstitusjonell rang i Norge.

Les mer

DU BESTEMMER OVER DIN BEVISSTHET

EmmaSofia er en politisk organisasjon, som arbeider for å få Norge over til en ruspolitikk basert på forskning og respekt for menneskerettighetene.

Psykedelika har blitt brukt i tusenvis av år og har vært en viktig del av global kultur i over femti år. I et fritt og åpent samfunn bør alle være frie til å følge sin egen samvittighet og til å bestemme over sin egen bevissthet, såfremt det ikke er til skade for andre.

Gjentatte ekspertvurderinger slår fast at psykedelika og MDMA er langt mindre risikofylt enn alkohol, både for den enkelte bruker og for folkehelsen. Mange mener at dette er et overbevisende argument for nytenking på rusfeltet, blant andre president Obama og FNs syvende generalsekretær Kofi Annan.

RISIKO I PERSPEKTIV

Ingenting er uten risiko, og det er risiko knyttet til bruk av psykedelika og MDMA. Setter en derimot risikoen i perspektiv, fremstår ikke psykedelika og MDMA som spesielt farlige. Risikoen kan sammenlignes med aktiviteter som anses som relativt trygge, som for eksempel å stå på ski eller å spille fotball.

 
FN har i årevis anerkjent at psykedelika inngår som en uunnværlig del av livsutfoldelsen i mange religioner og kulturer. På tross av omfattende erfaringer med bruk av psykedelika, herunder medisinsk forskning, er det aldri påvist noe folkehelserasjonale for et forbud. Forbudet, som i første rekke synes basert på uvitenhet og fordommer, vil kunne være et uforholdsmessig inngrep i menneskers rett til fri utøvelse av religion, livssyn og privatliv – som er beskyttet av menneskerettighetskonvensjonene.
— Ketil Lund (tidligere høyesterettsdommer, juridisk rådgiver for EmmaSofia) til VG, mars 2015.

forskning

 
1460055899078.png

PSykedelika

Psykedelika (fleinsopp, LSD, meskalin) fører ofte til dype personlige opplevelser. Bruk av psykedelika er for mange en del av en genuin spirituell praksis, på linje med meditasjon og yoga

Psykedelika kan være utfordrende og gjøre deg forvirret. Negative effekter av psykedelika kan ofte sammenlignes med dem som rapporteres fra intensiv meditasjon.

Psykedelika er ikke avhengighetsskapende. Alvorlige skader som følge av irrasjonelle handlinger og ulykker er ekstremt sjeldne.

Dødsfall som følge av forgiftning er praktisk talt ukjent. Psykedeliske stoffer er ikke vist å skade hjernen eller noen andre organer.

En enkelt dose med psykedelika kan gi en varig positiv effekt. Psykedelika har et potensial i behandling av syke.

 

MDMA

MDMA fører ofte til dype personlige og mellommenneskelige opplevelser.

På tre timer kom vi nærmere hverandre enn vi hadde klart på åtte år. Jeg var helt klar i hodet, ingen av oss følte seg beruset— på annet enn kjærlighet og forståelse for hverandre.
— Politiker, NRK Ytring, 24. Mars 2015.

I høye doser kan MDMA føre til alvorlige fysiske symptomer. Dødsfall som følge av MDMA-bruk forekommer ekstremt sjeldent.

Flere små studier tyder på at et par behandlinger med MDMA kan gi en varig positiv effekt. MDMA har et potensial i behandling av syke.


 

RISIKO og forsiktighet

Psykedelika og MDMA i seg selv er ikke spesielt farlige. Men under dagens forbudspolitikk praktiseres et åpent og uregulert marked. Manglende kvalitetskontroll og aldersgrenser er forbudskonsekvenser.

Som et midlertidig folkehelsetiltak oppfordrer vi til å bruk testutstyr, hvis man har bestemt seg for å bruke psykedelika eller MDMA. Testustyr er lett tilgjengelig på internett.

Man bør ikke være påvirket av hverken psykedelika/MDMA eller rusmidler som alkohol under aktivitet som krever særlig oppmerksomhet - som bilkjøring eller mens man har omsorg for små barn.

I gjentatte ekspertvurderinger, hvorav to publisert i Lancet, har forskere vurdert skadepotensialet i en rekke rusmidler. Der havner MDMA og psykedelika konsekvent nederst.

 

emmasofia klinikk

EmmaSofia Klinikk tar imot pasienter. Vi kan ikke tilby behandling med MDMA eller psykedelika nå, men vi har kunnskap om tema. Ønsker du psykolog? Gå til klinikkens nettside for onlinebooking.

Steinar Madsen ved statens legemiddelverk sier at det ikke er forbudt å bruke slike substanser i behandling.
— Aftenposten, Medisinsk Sopptur, 21. November 2015.

medisinskbehandling

Det har aldri blitt vedtatt et forbud mot medisinsk bruk av MDMA og psilocybin, men alle patenter gikk ut på dato før legemiddelfirmaene rakk å fullføre markedsføringstillatelsesprosessen.

EmmaSofia er en pådriver for at MDMA og psykedelika skal bli en del av det medisinske behandlingstilbudet i Norge.

Min dom er at helheten som vokser frem av denne forskningen, viser at psykedelika har god effekt, og det har potensial til å hjelpe folk med lidelser det i dag finnes relativt dårlige behandlinger for.
— Dr. Matthew Johnson, førsteamanuensis ved Johns Hopkins Medicine, Aftenposten, 21. November 2015.

 

PRODUKSJON AV MDMA OG PSYKEDELIKA

Det er lovlig å produsere MDMA og psykedelika i Norge, så lenge man har alle nødvendige godkjenninger for produksjon og oppbevaring.

Lisensierte tilvirkere kan produsere legemidler som er oppført på narkotikalisten i Norge. Dette gjelder også MDMA og psykedelika. Og slike legemidler er lovlige å bruke i medisinsk behandling og forskning, jf legemiddelloven § 23.
— Ketil Lund (tidligere høyesterettsdommer) og Hans Fredrik Marthinussen (professor ved Juridisk Fakultet, UIB) / juridiske rådgivere for EmmaSofia.

EmmaSofia har avtale med et medisinselskap om produksjon av MDMA og psilocybin til bruk i behandling, forskning og andre lovlige formål.

FORSKNING AV TERI KREBS & PÅL-ØRJAN JOHANSEN

 

medlemskap

“EmmaSofia… står i front av en global bevegelse som presser på for å revidere ruspolitikk fra 1970-tallet.”
— - New York Times, 04.05.2015.

EmmaSofia er del av en gryende folkebevegelse. Våre perspektiver vurderes interessante av tidskriftene til både den norske og den britiske legeforeningen (BMJ), og internasjonale medier.

EmmaSofia arbeider for folkehelse og rettighetene til mennesker som bruker MDMA og psykedelika – enten bruken skjer hjemme, på en fest, ved en sjamanistisk seremoni, eller med en terapeut på en klinikk. Alle i Norge og i verden for øvrig skal føle seg trygge til å uttrykke sine meninger om MDMA og psykedelika.

En dypt meningsfull opplevelse, en av de viktigste hendelsene i livet mitt. […] Det forsterket min følelse av hva som var viktig; å skape noe flott fremfor å tjene penger
— Steve Jobs (grunnleggeren av Apple), om psykedelika.

Forbudspolitikken er juridisktvilsom og skader folkehelsen. I likhet med Kofi Annan, mener vi aldersgrenser, personlig ansvar og lovregulering er et tryggere og langsiktig alternativ til dagens forbuds- og straffepolitikk. Medlemskap er anonymt.

 

Testutstyr

Bruker du, eller har du bestemt deg for å prøve psykedelika eller MDMA? Da trenger du testutstyr for å verne om din egen helsesikkerhet. De vi anbefaler er: Marquis, Ehrlich, Mecke, Simons og Hofmann.  Det er lovlig å kjøpe og bruke testutstyr i Norge.

Naviger til testing av MDMA - LSD - Sopp

Det er like viktig å bruke testutstyr ved bruk av MDMA, som det er å bruke kondom ved samleie. Akkurat som at du vil beskytte deg mot kjønnssykdommer, så vil du vite at det er MDMA du tar.
— Pål-Ørjan Johansen, psykolog / leder i EmmaSofia, 2016

HVILKEN UTSTYRSPAKKE TRENGER DU? 

PSYKEDELISK SOPP
Anbefalt primærtest - Ehrlich
LSD
Anbefalt primærtest - Ehrlich
Anbefalt oppfølgingstest - Hofmann

MDMA
Anbefalte primærtest - Marquis
Anbefalt oppfølgingstest - Mecke
Anbefalt 3. test - Simons


Hvordan fungerer Test-utstyrspakkene? 

Ta en liten bit av pillen, pulveret, eller papiret og plasser det i reagensrøret. Du trenger bare å bruke en liten mengde - ca 1/10 av papirlappen, en svært lite mengde pulver, eller noen smuler skrapt ut av en pille. Deretter drypper du 1-2 dråper av testvæsken fra flasken oppi reagensrøret, og lukker lokket. Det er ikke nødvendig å riste eller røre i blandingen, så lenge væsken er i kontakt med stoffet. En kjemisk reaksjon vil starte umiddelbart, og stoffet / væsken vil endre farge. Sammenlign disse fargene opp til diagrammet på innsiden av glasslokket når reaksjonen oppstår. 

Se videoen under for en detaljert videoguide.

Hvor mange tester får du av en utstyrspakke?

En testutstyrs-pakke inneholder 5 ml testvæske - Med den kan gjøre ca 100 tester, avhengig av hvor forsiktig du er. En dråpe er alt du trenger.


HVORDAN BØR JEG TESTE MDMA?

- Marquis testpakken bør være ditt første skritt for å teste MDMA. Du skal se et glimt av en sterk "kongelig" lillafarge i så lite som et halvt sekund, og opp til fem sekunder. Det bør ikke være et glimt av gul, rød, grønn eller andre farger. Dette ville indikere en blanding av flere stoffer. Denne lillafargen vil relativt raskt endres til svart.

Det bør settes spørsmålstegn ved en reaksjon som hopper over lilla, og går direkte til svart. Skjer dette anbefales en oppfølgingstest. En direkte reaksjon til svart betyr ikke nødvendigvis at det ikke er MDMA,  det kan også tyde på høy renhet, men i et slikt tilfelle er det en liten mulighet for at det er forfalsket - Hvis du ikke kan ha oppfølging med en annen test, må du virvle stoffet rundt i reagensrøret etter at den er ferdig med å reagere, for å se om de tynne kantene av væsken fortsatt er lilla. 

Du kan også holde reagensrøret opp mot en lyskilde, for å forsikre deg at det er en dyp lilla farge som vises, men som virker svart. Vær også på utkikk etter en gjørmete svart, for dette kan også signalisere at du har et blandingsstoff. Et stoff som er lilla i en lang periode (5 sekunder pluss) er IKKE MDMA.

- Mecke testpakken bør brukes som en oppfølgingstest fordi den reagerer på ulike tilsetningsstoffer med MDMA. Den reagerer med fargen mørkegrønn i fra et halvt sekund, og opp til tre sekunder. Men igjen, sørg for å være oppmerksom på eventuelle glimt av andre farger i løpet av de første sekundene under reaksjonen. 

- Simons testpakken er det siste trinnet og kan skille mellom MDMA og MDA. MDMA vil endres til lilla, der hvor MDA ikke vil reagere i det hele tatt

 
 

HVORDAN BØR JEG TESTE LSD?

-Ehrlich testpakken bør være ditt primære valg. LSD vil først skifte farge til rosa, før det så skifter til lilla relativt raskt med  Ehrlich-testutstyr.  LSD på papir kan testes som det er, men væske må behandles litt annerledes. Væsker bør plasseres på et stykke ubehandlet papir, og tørkes før du bruker det med utstyrspakken. Sjekk først at selve papiret ikke reagerer med testvæsken som medfølger utstyrspakken, ved å dryppe en dråpe på ubehandlet papir. Dersom papiret ikke forandrer farge, kan dette brukes for å teste din væske. 

- Hofmann testpakken er den sekundære oppfølgingstesten for LSD, og bør også få fargen rosa/lys lilla.

 
 

HVORDAN BØR JEG TESTE PSYKEDELISK SOPP?

- Ehrlich testpakken er utmerket for å sjekke psykedelisk sopp/psilocybin. For å teste sopp, mal opp en meget liten mengde, og plasser dette i testrøret. Med Ehrlich-pakken bør væsken bli rosa, og så lilla dersom prøven inneholder psilocybin eller psilocin - virkestoffene i psykedelisk sopp.

 

 
 

Last ned appen Bunkleaks for ekstra informasjon om testutstyr her.

Med forbehold:

En prøve som er testet bør ikke nødvendigvis regnes som trygg. Det er MANGE faktorer som spiller inn når reaksjoner undersøkes - blant annet blandinger av flere stoffer og belysning. Formålet med testutstyr er å redusere risiko.