Bli medlem

SEND "EMMASOFIA + E-POST" TIL 2090 FOR INNMELDING VIA SMS

MELD DEG INN VIA NETT HER

Vi er en gryende folkebevegelse og vi trenger din støtte. Det er økende frustrasjon og ubehag blant mange, også innen helse- og justissektoren, over at hovedstrategien i det norske kontrollregimet innebærer en enorm og meningsløs satsing på bruk av straff. Forbudspolitikken øker helserisiko.

Kvalitetskontroll, aldersgrenser og korrekt merking er grunnleggende prinsipper for moderne forbruksvarer som medisiner og mat. EmmaSofia arbeider for at disse prinsippene også skal gjelde for MDMA og psykedelika.

Sammen skal vi skape et sunnere, mer åpent og tolerant samfunn.

Som medlem i EmmaSofia blir du invitert til foredrag og sosiale arrangementer, samtidig som du støtter organisasjonens arbeid. For å få Norge over til en kunnskapsbasert ruspolitikk trenger vi din støtte.

Medlemsregisteret er kryptert og anonymt. Årsavgiften er på kr. 300 for ordinært medlemskap og på kr. 150 for rabattert medlemskap (valgfritt).

MELD DEG INN VIA NETT HER
 

SEND "EMMASOFIA + E-POST" TIL 2090 FOR INNMELDING VIA SMS

 

 

Vi jobber for

Lovregulering av MDMA og psykedelika med kvalitetskontroll og forbrukervern

Folkeopplysning og en sunnere ruskultur

Anerkjennelse av bruk av psykedelika som en åndelig, kulturell og personlig rettighet

MDMA og psilocybin som medisinsk behandlingstilbud

En ruspolitikk basert på forskning og respekt for menneskerettigheter

 

Som medlem får du

Tydelige og faglige stemmer i samfunnsdebatten

Delta på fagkvelder -“EmmaSofia Minds”

Delta på kulturelle eventer – “EmmaSofia Hearts”

Delta i EmmaSofia Forum på Facebook

Delta i en organisasjon i hurtig vekst - og motta informasjon om hvordan du kan bli involvert

Møte oppegående mennesker med felles interesser

 

Enhver har rett til tanke-, samvittighets-, og religionsfrihet… å utøve sin religion eller tro i praksis… aktiviteter som er uunnværlige for hans eller hennes verdighet og fri utvikling av egen personlighet… til fritt å kunne delta i samfunnets kulturelle liv… og å ta del i vitenskapelige fremskritt.
— Verdenserklæringen om menneskerettigheter, Forente Nasjoner 1948.

Ta kontakt

Ta kontakt om du vil støtte EmmaSofia med et større beløp eller arbeide som frivillig.