Ønsker du å bli del av EmmaSofia Teamet?

EmmaSofia er en organisasjon i vekst, og har behov for dyktige folk som ønsker å bidra. Vi kan tilby en mulighet til å være med å forme en organisasjon i sin startfase, et godt sosialt miljø, en arena for personlig vekst og læring, og en anledning til å være med på å gjøre en forskjell. Se under for detaljer om de ulike rollene.

Hva er EmmaSofia?

EmmaSofia er en politisk organisasjon som arbeider for å få Norge over til en ruspolitikk basert på forskning og respekt for menneskerettighetene. EmmaSofia har fokus på MDMA og psykedelika.

EmmaSofia jobber for et mer åpent og inkluderende samfunn.

interessert?

Alle søknader sendes skriftlig til contact@emmasofia.org, bruk stillingstittel i emnefelt.


Stillingsutlysninger

Medlemsansvarlig (Ledig)

Til rollen som medlemsansvarlig i EmmaSofia søker vi en person med:

 • Interesse for administrasjon
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid eller ledelse
 • Struktur og gjennomføringsevne
 • Tilslutning til EmmaSofias visjon og overordnede strategi

Arbeidsoppgavene vil blant annet være:

 • Administrasjon av medlemsregister og fakturering
 • Koordinering av medlemsoppfølging og medlemsaktiviteter
 • Bygge opp team for utadrettet virksomhet i samarbeid med frivilligansvarlig
 • Samarbeide med kommunikasjonsgruppen om nyhetsbrev

Se vedlagt stillingsinstruks for flere detaljer om arbeidsoppgaver for medlemsansvarlig.

Avtroppende medlemsansvarlig Henrikke Havaas skal frigjøres til andre oppgaver, men vil være tilgjengelig for ny medlemsansvarlig. Medlemsansvarlig er en del av EmmaSofias ledelse og forventes å delta på møter i ledergruppen. Stillingen er frivillig (ulønnet).

 

Arrangementsansvarlig, Sofia Hearts (Ledig)

Til rollen som arrangementsansvarlig for Sofia Hearts søker vi en person med:

 • Erfaring fra arrangementsavvikling
 • Teamledererfaring
 • Engasjement for å skape alkoholfrie og sunne sosiale møteplasser
 • Stor praktisk gjennomføringsevne
 • Tilslutning til EmmaSofias visjon og overordnede strategi


Arbeidsoppgavene vil blant annet være:

 • Lede gruppens programarbeid
 • Sikre gjennomføringen av minst to Sofia Hearts-arrangementer i semesteret
 • Oppfølging av andre medlemmer i Sofia Hearts-gruppen
 • Samarbeide med kommunikasjonsansvarlig om promoteringen av Sofia Hearts-arrangementene i sosiale medier


Se vedlagt stillingsinstruks for flere detaljer om arbeidsoppgaver for Sofia Hearts.

Arrangementsansvarlig er en del av EmmaSofias ledelse, og forventes å delta på møter i ledergruppen. Sofia Hearts ansvarlig vil få veiledning og veiledning fra mentor med tung og bred erfaring fra organisering av store konserter og kulturelle arrangmenter. 

Grafisk designer

EmmaSofia har behov for flinke grafiske designere som kan påta seg minst to designoppdrag i semesteret. Oppdragene kan være alt fra å utforme memer for deling i sosiale medier til videreutvikling av EmmaSofias grafiske profil. Som grafisk designer er man en del av EmmaSofias design- og merkevaregruppe, som er underlagt kommunikasjonsgruppen og kommunikasjonsansvarlig.


Se vedlagt oppdragsinstruks for detaljer.