Ønsker du å bli del av EmmaSofia Teamet?

EmmaSofia er en organisasjon i vekst, og har behov for dyktige folk som ønsker å bidra. Vi kan tilby en mulighet til å være med å forme en organisasjon i sin startfase, et godt sosialt miljø, en arena for personlig vekst og læring, og en anledning til å være med på å gjøre en forskjell. Se under for detaljer om de ulike rollene.

Hva er EmmaSofia?

EmmaSofia er en politisk organisasjon som arbeider for å få Norge over til en ruspolitikk basert på forskning og respekt for menneskerettighetene. EmmaSofia har fokus på MDMA og psykedelika.

EmmaSofia jobber for et mer åpent og inkluderende samfunn.

interessert?

Alle søknader sendes skriftlig til contact@emmasofia.org, bruk stillingstittel i emnefelt.


Stillingsutlysninger

Sofia Minds-ansvarlig

Til rollen som arrangementsansvarlig for Sofia Minds søker vi en person med:

  • Erfaring med arrangementsavvikling og programarbeid.

  • Interesse for tema og problemstillinger tilknyttet MDMA, psykedelika, ruslovgivning og ruspolitikk.

  • Engasjement for et fritt og åpent offentlig ordskifte.

  • Tilslutning til EmmaSofias visjon og overordnede strategi

 

Erfaring med redaksjonelt arbeid er en fordel, men ikke et krav.

Arbeidsoppgavene vil blant annet være:

  • Planlegge og gjennomføre av minst to Sofia Minds-arrangementer i semesteret.

  • Rekruttere folk som kan bidra til å arrangere Sofia Minds-arrangementer.

  • Samarbeide med kommunikasjonsansvarlig om promoteringen av Sofia Minds-arrangementene i sosiale og andre medier

 

Se vedlagt stillingsinstruks for flere detaljer om arbeidsoppgavene.

Arrangementsansvarlig er en del av EmmaSofias ledelse, og forventes å delta på møter i ledergruppen.

Grafisk designer

EmmaSofia har behov for flinke grafiske designere som kan påta seg minst to designoppdrag i semesteret. Oppdragene kan være alt fra å utforme memer for deling i sosiale medier til videreutvikling av EmmaSofias grafiske profil. Som grafisk designer er man en del av EmmaSofias design- og merkevaregruppe, som er underlagt kommunikasjonsgruppen og kommunikasjonsansvarlig.


Se vedlagt oppdragsinstruks for detaljer.