VG ARtikkel: Hvor farlig er det egentlig?

Ny forskning viser at LSD er langt mindre farlig enn man trodde, hevder aktivister. I dag kan striden avgjøres av Høyesterett.


Av Håkon F. Høydal
Publisert 17.08.2017 - les original artikkel i vg her


Klokken elleve i dag står advokat John Chr. Elden foran dommerne i Høyesterett for å argumentere for at LSD ikke er så farlig som flere mener at det er. For første gang siden 1999 skal landets øverste rettsinstans vurdere straffenivået ved innførsel av LSD.


Nok en gang blir det opp til domstolen å avgjøre en debatt. Dette er ikke første gang, forteller Elden.


– Det er alltid jurister i Høyesterett som må avgjøre de vanskelige faglige diskusjoner i Norge. På 1950-tallet greide Høyesterett å ta stilling til om Helvete eksisterte i kristendommen. Greide de det, greier de nok dette også, sier han til VG.


All moderne forskning sier at farligheten av LSD er mye lavere enn man trodde i forrige årtusen, så da må straffenivået justeres, mener John Chr. Elden.

Domstolen endrer politikken

Jo farligere domstolene mener at et rusmiddel er, jo høyere er straffen. Elden vil argumentere for at LSD er langt mindre farlig enn hva domstolene så langt har ment, og at hans klient derfor må få lavere straff enn hva han fikk i lagmannsretten.
– All moderne forskning sier at farligheten av LSD er mye lavere enn man trodde i forrige årtusen, så da må straffenivået justeres, mener Elden.


Utfallet av dagens sak vil få betydning for alle fremtidige saker om LSD, men kan også påvirke rusmiddeldebatten, mener han. Det har skjedd – og skjer – i andre debatter.


– Gjennom hele 2000-tallet har det gått ping-pong mellom Høyesterett og Stortinget om hva som skal regnes som voldtekt og hvor strenge straffer det skal være for det. Høyesterett avgjør hvordan loven er, men Stortinget hvordan den bør være. Og det gjør Stortinget ofte når de ser virkningen i en konkret sak. Det kan hende at Stortinget må vurdere om LSD skal gjøres lovlig på linje med alkohol, hvis de kommer til at det ikke er så farlig som man tidligere trodde, sier Elden.

LSD SOM ALKOHOL: John Chr. Elden tror konsekvensene av dagens sak i Høyesterett kan bli store, dersom Høyesterett sier seg enige med hans argumentasjon. – Stortinget kan måtte vurdere om LSD skal gjøres lovlig på linje med alkohol, ut fra at det ikke har den farligheten man tidligere trodde, sier han. Foto: Foto: HELGE MIKALSEN, VG

LSD SOM ALKOHOL: John Chr. Elden tror konsekvensene av dagens sak i Høyesterett kan bli store, dersom Høyesterett sier seg enige med hans argumentasjon. – Stortinget kan måtte vurdere om LSD skal gjøres lovlig på linje med alkohol, ut fra at det ikke har den farligheten man tidligere trodde, sier han. Foto: Foto: HELGE MIKALSEN, VG


LSD er et kunstig fremstilt hallusinogen som første gang ble fremstilt i 1938. På 1960- og 70-tallet ble det et populært rusmiddel blant mange i alternativbevegelsen. På den tiden ble det også brukt i psykiatrisk behandling, også i Norge. De siste årene har forskere nok en gang begynt å se på muligheten av å bruke LSD i behandling, blant annet mot alkoholavhengighet. VG har tidligere møtt personer som har brukt LSD mot lidelsen klasehodepine.


Har du lest? Tar LSD mot ekstreme hodesmerter


Skyldig, men vil ikke straffes
I saken som Elden bringer til Høyesterett, ble hans klient dømt for innførsel av totalt 13,1 milligram LSD – tilsvarende omkring 131 brukerdoser.


– Jeg er uten tvil skyldig, sier mannen som er dømt for innførselen av LSD, til VG.


– Men jeg kjøpte det til personlig bruk, og mener at det er langt mindre farlig enn for eksempel hasj. Hele saken handler om hvor farlig det er for samfunnet at 130 brukerdoser med LSD er kommet inn i landet, sier han.
Mannen bestilte dosene via nettet og fikk det levert per post. Forsendelsen ble oppdaget av Tollvesenet.


Les: Actis vil ha økt innsats mot nettnarkotika


I tingretten ble mannen dømt til 120 timers samfunnsstraff. Lagmannsretten nedjusterte den til 75 timers samfunnsstraff. Det er likevel ikke nok, mener mannens advokat Elden.
I anken til Høyesterett ber Elden at Høyesterett ser på straffenivået ut fra hvilken forskning som er kommet om LSD de siste 20 år, og at de vurderer det på linje med cannabis.


Vi er uenige i at straffenivået skal reduseres så mye som forsvarer anfører, sier statsadvokat Andreas Sche.
– Om det skal vurderes som mildere enn hasj, må Høyesterett ta stilling til. Både statsadvokaten og vi er enige om at straffenivået må reduseres. Spørsmålet er hvor mye, sier Elden.

UENIG: – Vi mener at lagmannsretten la seg på et fornuftig nivå da de sammenlignet LSD med amfetamin, sier statsadvokat Andreas Schei. Foto: TERJE PEDERSEN, NTB SCANPIX

UENIG: – Vi mener at lagmannsretten la seg på et fornuftig nivå da de sammenlignet LSD med amfetamin, sier statsadvokat Andreas Schei. Foto: TERJE PEDERSEN, NTB SCANPIX

Fornuftig nivå

Det er ikke statsadvokat Andreas Schei fullstendig enig i. De godtok dommen fra lagmannsretten, forteller han.
– Vi er uenige i at straffenivået skal reduseres så mye som forsvarer anfører. Vi mener at lagmannsretten la seg på et fornuftig nivå da de sammenlignet LSD med amfetamin, sier Schei.


Det er ikke ofte Høyesterett har vurdert LSD. Sist gang var i 1999, og før det må vi helt tilbake til 1970-tallet for å finne lignende saker.


– Det er vel fordi det har vært lite brukt. Nå er det ting som tyder på at bruken er på vei opp, sier Schei.
Liliana Bachs, ass. avd.leder for rettsmedisinske fag ved Universitetet i Oslo, er utpekt som sakkyndig av Høyesterett, slik hun også var i lagmannsretten. Hun ønsker ikke å kommentere selve saken før hun har vært foran Høyesterett, men sier til VG at dette ikke er en uvanlig sak for hennes del.


– Det er ingenting uvanlig med denne saken. Jeg har vært i Høyesterett 3-4 ganger tidligere, hvor de har bedt meg om å vurdere andre stoffer, som diazepam og clorazepa clonazepam, i forbindelse med at de vurderte å justere straffenivået.


Les også: Norge på MDMA-toppen i Europa


Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund er i dag blant annet juridisk rådgiver for organisasjonen EmmaSofia som arbeider for en avkriminalisering av hallusinogener som blant annet LSD. Han er positiv til at Høyesterett ser på nivået.

– VIKTIG: Ketil Lund, tidligere høyesterettsdommer, ser fram til dommen fra Høyesterett. – Den sier noe om Høyesteretts evne og vilje til å endre jusen i overensstemmelse med virkeligheten, sier han. Foto: OLAV OLSEN

– VIKTIG: Ketil Lund, tidligere høyesterettsdommer, ser fram til dommen fra Høyesterett. – Den sier noe om Høyesteretts evne og vilje til å endre jusen i overensstemmelse med virkeligheten, sier han. Foto: OLAV OLSEN

– Fagkyndigheten på området har i altfor liten utstrekning vært basert på pålitelig forskning. Ikke minst gjelder dette psykedelia, som LSD. Jeg har selv som dommer hørt forskere tilkjennegi en oppfatning om farligheten av MDMA som har vist å være uten rot i virkeligheten, sier han.


– Basert på uriktige fakta

Lund mener dagens sak er viktig.


– Den sier noe om Høyesteretts evne og vilje til å endre jusen i overensstemmelse med virkeligheten. Den vil derfor ha overføringsverdi ved enten å opprettholde eller mildne det sterkt destruktive regimet vi har i dag rundt narkotika, mener han.


77-åringen er sterkt kritisk til avgjørelsene Høyesterett har gjort på rusmiddelfeltet.


– Høyesterett er meget forsiktig med å utfordre lovgiver, selv når loven er basert på åpenbart uriktige fakta. De forsiktige nedjusteringene av straffenivået som de har gjort, reflekterer ikke nyere kunnskap og erkjennelse. Dessuten er det selvfølgelig et problem at de som har hatt ansvar for utviklingen av strafferegimet, har investert interesser i dette som ikke gjør det enkelt å endre standpunkt. Det gjelder politikere, dommere, byråkrater og forskere, sier Lund.

– Aktivisme

Psykiater Jørgen Bramness, seniorforsker ved Nasjonalt kompetansesenter for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, kjenner godt til debatten om hvor farlige visse rusmidler som hallusinogener er.


– Hvis Høyesterett nedgraderer farligheten av LSD, vil det skape stor oppmerksomhet i miljøet. Det er en del aktivister som kjemper for at flere rusmidler, deriblant LSD, skal bli vurdert som mindre farlige av rettssystemet.


Bramness er imidlertid enig med Lunds kritikk av straffenivået på narkotikaforbrytelser.


– Vi er i en situasjon hvor det er en viss bevegelse for forståelsen av hvordan vi skal dømme narkotikaforbrytelser. Innenfor forskerkretser er det enighet om at Norge har lagt seg på et veldig høyt straffenivå for narkotikaforbrytelser. Kanskje er det på tide å la Høyesterett vurdere dette.