Brev til Folkehelseinstituttet om LSD fakta

PDF: Brev til Folkehelseinstituttet om LSD fakta (16.10.2015)

Divisjon for rettsmedisinske fag, Folkehelseinstituttet
v/Divisjonsdirektør Lilliana Bachs
Oslo, 16. oktober 2015

 

Kjære Lilliana Bachs,

Vi er glade for å høre at FHI ikke ønsker å gjenta “skremselspropaganda” om LSD og psykedelika (Aftenposten, 23 juni 2015). Og vi kan forstå at psykedelika ikke er en prioritet for FHI, ettersom bruk av psykedelika ikke er spesielt farlig. Det er uansett viktig å unngå feilinformasjon. Vennligst se vedlegg med endringsforslag til FHI sin faktaside om LSD og psykedelika.

Mener FHI at forbudet mot LSD og psilocybin er nødvendig eller effektivt for å beskytte folkehelsen? Eventuelt hva er begrunnelsen for det? Vi har dokumentasjon på at forbudet fører til skader og lite nytte. Det har vært påvist dødsfall som følge av «falsk» LSD og psilocybin-sopp (som innholder «nye psykoaktive substanser» som 25i-NBOMe, Bromo-DragonFLY, osv), dette er et problem som ikke ville oppstått, eller blitt betydelig redusert, hvis folk hadde tilgang til kvalitetskontrollert psykedelika.
Som Kofi Annan sa nylig i sitt foredrag for World Health Assembly (19. mai 2015):

“Drugs are infinitely more dangerous when produced and sold by criminals who do not worry about any safety measures. Legal regulation protects health. Consumers need to be aware of what they are taking and have clear information on health risks and how to minimize them…. Drug policies should be grounded in scientific evidence and a deep concern for health and human rights.”

EmmaSofia er en interesseorganisasjon som arbeider for å styrke tilgangen til kvalitetskontrollert MDMA og psykedelika til lovlige formål. EmmaSofia har tilknyttet lege, psykolog, jurister/advokater og internasjonale eksperter. Vi håper å kunne arbeide sammen med FHI om å redusere risiko knyttet til MDMA og psykedelika og bidra til en ruspolitikk basert på forskning og menneskerettigheter.

Med vennlig hilsen,
Styret, EmmaSofia: Teri Krebs, Pål-Ørjan Johansen, Lowan H. Stewart, og Edvard Værland

Endringsforslag til FHIs side

“Fakta om LSD og andre tradisjonelle hallusinogener” (http://www.fhi.no/artikler/?id=48534)

1. PSYKEDELIKA

 • KOMMENTAR: Psykedelika er den vitenskapelige betegnelsen for LSD-lignende legemidler. Begrepet ble først tatt i bruk av Humphrey Osmond, en psykiater som forsket på bruk av LSD i behandling av alkoholisme.
 • I den vitenskapelige litteraturen brukes nå begrepet “psykedelika”.
 • Kategorien “hallusinogener” er tilnærmet meningsløs, fordi det er en samlebetegnelse på urter og stoffer med ulike effekter, risikoprofil og nevrobiolgiske mekanismer.
 • Hallusinogen er også misvisende fordi psykedelika sjelden forårsaker ekte hallusinasjoner.
 • FORSLAG: Endre tittel til “Fakta om LSD og andre psykedelika”.
 • FORSLAG: Bør opplyse om at LSD, meskalin og psilocybin-sopp blir kalt “psykedelika”.

2. MUSKATNØTT

 • KOMMENTAR: Det bidrar til forvirring å diskutere muskatnøtt sammen med fleinsopp og LSD. Helt annen effekt, risikoprofil og mekanismer. Muskatnøtt kan klassifiseres som “delirient”.
 • FORSLAG: Slett. Eventuelt opprett en separat side for “andre psykoaktive urter”.

3. FARLIG ATFERD

SITAT FHI:

“Hallusinasjonene kan være så kraftige at de kan medføre farlig atferd for brukeren.”

4. LANGVARIGE ALVORLIGE PROBLEMER

 • SITAT FHI: “Enkelte ganger kan en LSD-dose utløse alvorlige og langvarige psykotiske episoder.”
 • KOMMENTAR: Dette er en kontroversiell påstand. EMCDDA nevner ingenting om langvarig psykose.
 • FORSLAG: Erstatt med “Angst og forvirring kan oppstå under effekten. Det finnes også enkelttilfeller av panikkreaksjoner og psykotiske symptomer. Slike reaksjoner vil vanligvis gå over av seg selv i løpet av få timer uten behandling.”
 • KILDER: EMCDDA (EU)
 • NIDA (US): Ingen omtale av langvarig psykose.
 • Se diskusjon om LSD og mental helse.

5. “FLASHBACKS”

 • SITAT FHI: “Et annet fenomen som kan opptre ved bruk av LSD (og antagelig andre hallusinogener), er såkalte ‘flashbacks’. Det betyr at man en viss tid etter bruk (opptil flere måneder/år senere), får en plutselig og kortvarig gjenopplevelse av rusen uten nytt stoffinntak.”
 • KOMMENTAR: Dette er en kontroversiell påstand. Det finnes noen få kasus-rapporter som viser til relativt vanlige visuelle fenomener og / eller symptomer på panikkanfall.
 • Det finnes ikke dokumentasjon på at bruk av psykedelika er en uavhengig risikofaktor for panikklidelser eller hallusinasjoner.
 • I senere kliniske studier av psilocybin (ca 1000 doser i 400 personer), rapporterte ingen om HPPD / flashbacks.
 • Det finnes ingen dokumentasjon eller neurobiologisk forklaring på hvordan symptomene er knyttet til bruk av psykedelika, eller hvorfor symptomene skulle starte i “opptil flere måneder/år senere”.
 • Det at noen symptomer er oppført i DSM er ikke dokumentasjon på at symptmene er forårsaket av psykedelika. Thomas Insel, direktør i US National Institute of Mental Health har gått ut med sterk kritikk av DSM for manglende validitet og kunnskapsgrunnlag.
 • FORSLAG: Erstatt med: “Noen har hevdet å oppleve visuellesymptomer etter bruk av LSD (såkalt “HPPD”), dokumentasjon på at symptomene er forårsaket av LSD bruk mangler. Flertallet av mennesker med disse symptomene har aldri brukt LSD.”
 • KILDE: Se diskusjonen av mangel på dokumentasjon for såkalte “flashbacks” og “HPPD”.

6. VANLIGE FYSISKE EFFEKTER

SITAT FHI:

“De vanligste fysiske effektene av hallusinogener er store pupiller, munntørrhet, rask puls, høyt blodtrykk, dårlig koordinasjon, svekket muskelkraft og ofte skjelving.”

 • KOMMENTAR: Munntørrhet, svekket muskelkraft og skjelving er ikke karakteristisk for LSD eller psilocybin. Kliniske studier har heller ikke funnet dårlig koordinasjon som en bivirkning. Effekten på puls og blodtrykk er vanligvis milde. kilde: Hintzen and Passie. The Pharmacology of LSD. Oxford University Press.
 • FORSLAG: Erstatt med: “De vanligste fysiske effektene av psykedelika er store pupiller, redusert matlyst og våkenhet under effekten. Noen ganger kan det oppstå kvalme og mild økning i kroppstemperatur, puls, og/eller blodtrykk.”

 

7. TIDSFORLØPET

SITAT FHI:

“Effekten av de hallusinogene stoffene inntrer vanligvis etter 5-20 minutter. Hallusinasjonenes effekt og intensitet er avhengig av dosen, men er normalt kraftigst etter 30-90 minutter og kan vedvare opp til 12 timer etter inntaket.”

 • KOMMENTAR: Folk bør ikke ta mer hvis de ikke merker en effekt etter 20 minutter.
 • FORSLAG: Erstatt med: “Effekten av de psykedelika inntrer vanligvis etter 20-60 minutter. Effekt og intensitet er avhengig av dosering og substansen. Effektene varer i 10 til 12 timer for LSD og 4 til 6 timer for spiss fleinsopp.”

8. SVANGERSKAP

SITAT FHI:

“Bruk av LSD under svangerskapet synes å være forbundet med en økt risiko for spontanabort og en høyere hyppighet av misdannelser hos fosteret. Det er også risiko for å skade seg selv og fosteret under LSD-rus.”

 

 • FORSLAG: Erstatt med: “Tilgjengelig data tyder på at LSD ikke forårsaker spontanaborter eller misdannelser hos fosteret. Gravide kvinner bør unngå all bruk av legemidler som ikke er godkjent for bruk i svangerskap.” Kilde: [Oversatt fra] Drugs in Pregnancy and Lactation: A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Gerald G. Briggs, Roger K. Freeman, Sumner J. Yaffe. 9. utgave, 2011, s. 860.

9. AVHENGIGHET

SITAT FHI:

“Avhengighet til stoffet kan forekomme.”

 

 • KOMMENTAR: Psykedelika bruk gir ikke abstinenser. Gjennomsnittlig bruk i USA er 1-2 ganger i året. Man ser heller ikke avhengighet av psykedelika i kulturer som bruker psykedelika (peyote, ayahuasca) hyppig i religiøse sermonier.
 • FORSLAG: Erstatt med “Eksperter er enige om at psykedelika ikke fører til avhengighet eller tvangsmessig bruk.”
 • KILDER: US (NIDA): [Oversatt fra] “Most users of LSD voluntarily decrease or stop its use over time. LSD is not considered an addictive drug since it does not produce compulsive drug-seeking behavior.”
 • EU (EMCDDA): “Like other hallucinogens, dependence [to LSD] does not occur.”
 • UK: “There is no evidence that LSD is addictive.”

10. “SANNHETSSERUM”

SITAT FHI:

“Det er også kjent at den amerikanske etteretningstjenesten forsøkte å anvende LSD som ‘sannhetsserum’, og som et middel som kunne hjernevaske folk.”

 • KOMMENTAR: En lang rekke legemidler ble undersøkt. LSD var ikke hovedfokus. Alt tyder på at LSD var helt ineffektiv for militære eller avhørsformål.
 • FORSLAG: Fjern avsnittet eller nevn at disse studiene ikke var vellykket. Det er mer relevant å nevne at det er stor internasjonal interesse for behandlingsutvikling med psykedelika.

11. FN PSYKOTROPKONVENSJON

SITAT FHI:

“LSD ble totalforbudt ved FNs Psykotropkonvensjon i 1971.”

 

 • KOMMENTAR: LSD ble regulert men aldri “totalforbudt”.
 • FORSLAG: Erstatt med “LSD og psilocybin ble regulert til forskning og medisinsk bruk ved FNs Psykotropkonvensjon i 1971. Psilocybin-sopp og andre psykedeliske-urter er ikke regulert av FN, og FNs Psykotropkonvensjonen anerkjenner at bruk av psykedeliske-urter er en del av lisvssynet til noen mennesker.

12. BRUK AVTOK

• SITAT FHI:

“Eksperimenteringen med stoffet avtok, sannsynligvis på grunn av de variable effektene og de skremmende psykiske virkningene det kunne medføre.”

 

 • KOMMENTAR: Til en viss grad har bruk av LSD blitt erstattet med psilocybin-sopp (kortere effekt, vokser vilt) og også MDMA (bedre egnet som et rekrasjonelt rusmiddel i sosiale sammenhenger).
 • I 1966 publiserte Time Magazine at mange LSD-brukere ble innlagt på psykiatriske sykehus, men dette var en misforståelse. I 1968 var det klart at det var relativt få LSD relaterte sykehusbesøk. Noen tolket dette som en nedgang i LSD bruk, men undersøkelser (“hvilket år fikk du først bruke LSD?”) viser en økt eller jevn bruk av LSD i USA fra 1960-tallet.
 • I Norge, i årlige undersøkelser av Oslo-ungdom (i alderen 15-20) fra 1975-1980, hadde gjennomsnittlig 2,2% noen gang prøvd LSD. Tilsvarende, i en undersøkelse av norsk ungdom i 2013 (15-24 år), hadde 2% prøvd LSD (Christie og Bruun, Den Gode Fiende, 3. utgave, 2003, s. 139; EMCDDA, LSD statistikk).
 • FORSLAG: Unødvendig å spekulere. Fjern denne setningen.

13. “NARKO-SOPP”

SITAT FHI: “I Norge ble spiss fleinsopp, som også inneholder psilocybin, ‘oppdaget’ i 1977 da det var store medieoppslag om den såkalte ‘narko-soppen’.”

 • KOMMENTAR: Upresis påstand. Dessuten er begrepet “Narko-soppen” tøvete. Fleinsopp har ingenting å gjøre med opiater (“narkotika”). Både WHO og artikler i tidsskriftet anbefaler å kaste begrepet “narkotika” på skraphaugen.
 • FORSLAG: Fjern “om den såkalte ‘narko-soppen'”.